A high-definition, realistic image of Dubai skyline depicting the advanced and cutting-edge technology integral to the city. Specifically, illustrate symbolic imagery of Blockchain integration, such as lines of interconnected nodes and digital symbols, interwoven with traditional trading mechanisms. Show this contrast against the backdrop of the city’s ultra-modern architecture.

Dubaj posuwa się naprzód w inteligentnej wymianie handlowej za pomocą nowej integracji blockchain.

Uncategorized

Dubaj zrobił znaczący krok w kierunku stania się inteligentnym liderem handlowym dzięki wprowadzeniu nowej platformy opartej na technologii blockchain przez Dostanie w Dubaju. Ten strategiczny ruch ma na celu zminimalizowanie przeszkód w łańcuchu dostaw oraz promowanie wysokich poziomów transparentności danych handlowych – elementów istotnych dla wizji Dubaju jako inteligentnego, połączonego globalnego centrum handlu.

Innowacyjna platforma obiecuje uprościć procedury związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Poprzez znaczne zmniejszenie związanej z tym dokumentacji oraz wzmocnienie efektywności transakcji handlowych oraz operacji celnego, inicjatywa stanowi istotny krok w usprawnianiu przepływu handlowego wewnątrz i na zewnątrz Dubaju.

8 lipca urzędnicy ogłosili wdrożenie technologii blockchain jako dowód na zaangażowanie Dubaju w przyjmowanie nowoczesnych technologii w celu przemodelowania swojego krajobrazu biznesowego i wzmocnienia swojej światowej pozycji handlowej. Ahmed bin Sulayem, przewodniczący firmy Ports, Urzędów Celnych i Strefy Wolnej, podkreślił, że pionierska technologia jest integralną częścią planu Dubaju na przekształcenie się w międzynarodowe centrum handlu i logistyki.

Kierownictwo Dostanie w Dubaju oczekuje, że rozwiązanie oparte na technologii blockchain zmniejszy obszerną dokumentację zwykle spotykaną w logistyce oraz zapewni integralność danych poprzez dostarczanie niezmiennej rejestracji transakcji. Dr Abdullah Busnad, dyrektor generalny organizacji, wyraził ambicję stworzenia bardziej płynnego i wyraźniej czystego środowiska biznesowego w Dubaju.